send link to app

SOSnow!


4.0 ( 8240 ratings )
유틸리티
개발자: PER4MANCE s.r.o.
비어 있는

Aplikace slouží pro informování přihlášených uživatelů o vzniku nových situací v daném kraji. Uživatel vidí jednotlivé události seřazené podle data vzniku. Události jsou označený barevným pruhem, který značí závažnost události. Jednotlivé události jdou rozkliknout do detailu, kde je vypsaná charakteristika události, místo události a přehledová mapa. Uživatel má možnost na událost zareagovat definovanou odpovědí. Aplikace funguje i na pozadí, kdy přijímá notifikace o vzniku nových událostí.